En sondaki elemanın tepkisi beni bitirdi.
New Yorkun da AK belediyecilikle tanışma vakti gelmiş.
Güzel teknik.